top of page
side.png
facebook.png
  • קצת עלי
    אני אורית, מתרגלת מסורה מזה עשרות שנים. כחלק מהתרגול שלי אני מלמדת ומלווה בדרך היוגה והדהרמה הבודהיסטית בעשרים שנה האחרונות. למדתי ולומדת ללא הרף, ומשלבת בעבודתי כיוגה תרפיסטית גם גופי ידע מעולם הריקוד והטיפול בתנועה, כמו שיטת לאבאן או הפראדיגמה של יונה שחר לוי. מזה שנים רבות מעניקה לווי רוחני בודהיסטי לא-נשים אשר חלו במחלה מאיימת חיים. דרך היוגה מדומה לטיפוס על הר, בשביל עיזים בשעת דמדומים. הטיפוס מייצג את הקושי, הזמן והנחישות הנדרשת. שביל העיזים מבהיר שאני מטפסת את דרכי לבד. היוגה הינה התנסות פנימית ולכן, לא יהיה מי שיוכלו לעשות את ההליכה במקומי. שעת הדמדומים מייצגת את כובד הראיה שעמו נתנהל, ואת הצורך בסימני דרך שיקלו עלינו. הפילוסופיה, המנוסחת בטקסטים המשמעותיים ובראשם היוגה סוטרות של פטנג'לי, היא הפנס שמאיר את דרכנו. הגדרות המונחים והדיוק של מה נחפש יכוונו וישנו את המבט שלנו, ובזאת יעמיקו את חווית התרגול. במהלך שנות ההוראה שלי ראיתי בחלק מתלמידי את הצורך בלימוד שכזה, מבלי להתמקד גם בהקניית מיומנות הוראת היוגה. קורס זה מנסה לתת מענה לצורך זה. מזמינה אותך להצטרף אלי למסע זה.
vcard.png

תודה! אחזור אליך בהקדם

והדרך עודנה
נפקחת לאורך

קורס העמקה ביוגה
בהנחיית ד״ר אורית זמיר

כמו שביל שנכבש תחת צעדינו, כך גם דרך היוגה נחשפת עם ההתקדמות בה.
ככל שנלך בה, הדרך לא רק נפקחת, אלא גם נפכחת- ההבנה תתבהר, ונגלה עוד על עצמנו.

מזמינה אותך למסע משותף באמצעות תרגול מתקדם וצלילה לפילוסופיה היוגית.

בהם נפסע עם המעשה (האימון) ועם ההלכה (היוגית), וזאת על מנת לחוות ולהבין כיצד אלו כרוכים זה בזה. נחפש לבנות ולבסס את התרגול האישי שלנו דרך אימון אסאנות, פרניאמה ומדיטציה, ונעגן את כל אלו בלימוד מושגים ופילוסופיה יוגית.

asa2.png
מדיטציה
asa1.png
פרניאמה
asa3.png
אסאנה

יתקיימו 12 מפגשים

השיעורים יימשכו שלוש שעות כל אחד, ויכללו תרגול וחלק עיוני שיתבסס על היוגה סוטרות של פטנג׳לי.

הקורס יתקיים בקבוצה קטנה ואינטימית, ומיועד למי שהתרגול כבר שגור וקבוע.
הלימוד מחייב נכונות ומחויבות למפגש עצמי עמוק ומשמעותי.

 

לפיכך, הקבלה לקבוצת הלימוד מותנית בשיחה מקדימה.

  • קצת עלי
    אני אורית, מתרגלת מסורה מזה עשרות שנים. כחלק מהתרגול שלי אני מלמדת ומלווה בדרך היוגה והדהרמה הבודהיסטית בעשרים שנה האחרונות. למדתי ולומדת ללא הרף, ומשלבת בעבודתי כיוגה תרפיסטית גם גופי ידע מעולם הריקוד והטיפול בתנועה, כמו שיטת לאבאן או הפראדיגמה של יונה שחר לוי. מזה שנים רבות מעניקה לווי רוחני בודהיסטי לא-נשים אשר חלו במחלה מאיימת חיים. דרך היוגה מדומה לטיפוס על הר, בשביל עיזים בשעת דמדומים. הטיפוס מייצג את הקושי, הזמן והנחישות הנדרשת. שביל העיזים מבהיר שאני מטפסת את דרכי לבד. היוגה הינה התנסות פנימית ולכן, לא יהיה מי שיוכלו לעשות את ההליכה במקומי. שעת הדמדומים מייצגת את כובד הראיה שעמו נתנהל, ואת הצורך בסימני דרך שיקלו עלינו. הפילוסופיה, המנוסחת בטקסטים המשמעותיים ובראשם היוגה סוטרות של פטנג'לי, היא הפנס שמאיר את דרכנו. הגדרות המונחים והדיוק של מה נחפש יכוונו וישנו את המבט שלנו, ובזאת יעמיקו את חווית התרגול. במהלך שנות ההוראה שלי ראיתי בחלק מתלמידי את הצורך בלימוד שכזה, מבלי להתמקד גם בהקניית מיומנות הוראת היוגה. קורס זה מנסה לתת מענה לצורך זה. מזמינה אותך להצטרף אלי למסע זה.
bottom of page